Uddannelse

Gennem mere end 30 år, fra -91, har jeg taget mange uddannelser, kurser og træningsforløb.
Jeg bruger den viden og de erfaringer der er brug for til netop din healing.

Chi-Aura integrations terapeut
Energy Medicine and Practical Magic.
Jeg er uddannet i 2010 og har fulgt Master Timothy Dunphy fra 2008 – 22.
mastertimothy.com

Bevidsthedstræning
Clairvoyancetræningsforløb hos Jens Kristian Frederiksen. 80 timers undervisning i -96.
bakke-gaarden.dk

Shamanistisk træning
Hos spirituel lærer, vejleder og healer, Michelle MacEwan, fra 2006 -10. michellemacewan.com.au

Soul-retrieval / – Sjælehentning
Uddannelse hos shamanen Jonathan Horwitz. Shamanistisk teknik til at hente mistet energi og genintegrere den i klientens energifelt. – En blid og effektiv healingsteknik ved traumer.
Shamanens vej, Grundkursus
Hos Annette Høst.
shamanism.dk

Kurser i shamanistisk healing
Sjælehentning og healing i familieenergien.
The Deep Tranceforming Shaman, Rowland Barkley, i -99.
tranceform.org

Reiki-healing 1
Healing
Chakra-healing
Reiki-healing 2
Tegneterapi kursus

– Og flere andre kurser på den danske Healerskole i Odense, i -91 og -92.
birgitstephensen.dk

Healingsterapeut -04
Hjertehealer -03
Hos Asger Lorentsen,
dengyldnecirkel.dk

Pædagog
Uddannet i -98 og har arbejdet i mange år som socialpædagog.

Pædagogisk diplomuddannelse i Psykologi, med bachelorprojekt omkring P.T.S.D.
I 2009 tog jeg en Professionsbachelor på VIA-University college. Med fokus på hjælp til mennesker med posttraumatisk stressforstyrrelse og barndomstraumer.  
Jeg beskæftigede mig blandt andet med systemisk familiebehandling, vejledning og støttende samtaler, psykologiske teorier, og undersøgte også omkring børn fra dysfunktionelle familier og de traumer og tidlige forstyrrelser de har fået allerede under opbygningen af deres personlighedsstruktur.
Som afslutning i mit bachelorprojekt undersøgte og beskrev jeg hvordan man i pædagogisk-psykologisk kontekst kan hjælpe mennesker med posttraumatisk stressforstyrrelse, – P.T.S.D.
Et af redskaberne var traumeforløsende kropsterapi ud fra psykolog og ph.d. i medicinsk biofysik, Peter Levines metode.
via.dk

Eksamen i Anatomi og fysiologi på sygeplejeniveau
V. sygeplejerske Randi Dahl, i -91.
Psykisk massage
Massage-træningsforløb, med fokus på de følelser som ligger gemt i kroppen.
75 undervisningstimer v. autoriseret psykolog Astrid Elisabeth Lytken, i -92.
Dette på Zoneterapiskolen Logos, v. heilpraktiker Karsten Munk.
zoneterapiskolen.dk

Mastering your life breathworker and coach
Jeg er certificeret Åndedrætsterapeut og coach hos Douglas Crawford i -22.
Følelsesforløsende åndedrætsterapi har jeg beskæftiget mig med og taget kurser i fra -98 og lige til nu. Hos Binnie A. Dansby, Joyann Nielsen og Douglas Crawford.
masteringlife.dk

Healing i familieenergien
– Slægten, forfædrene, arv og ressourcer har jeg beskæftiget mig meget med. Har blandt andet gået på kurser i systemisk familieopstilling hos Doris Elisabeth Fischer og hos Stephen Victor.
stephenvictor.com

Kursus i Psykogenetik – Healing i familie-DNA. – Og vores DNA i det hele taget.
At åbne for forbindelsen til ressourcer og positiv arv og forvandle energien i det der føles negativt.
Kursus med spirituel lærer og healer, Chris Griscom.
chrisgriscom.com

Meditations og udviklingsgrupper
Bob Moores energiøvelser og meditationer. Praksisgruppe hos healer og zoneterapeut, Grethe Johansen -94-96.
Bob Moores energiøvelser. Praksisgruppe hos Karl Erik da Silva Pristed -17-18.
Udviklingsgruppe på Solgården. Undervisning i spirituelle emner. -91
Træningsforløb inden for spiritualitet og klarsansning i gruppe hos Per Mondrup i Lysets hus, Århus – fra 91.
lysetshus.dk