Om Christina Hansen

Mit navn er Christina Hansen, født i 71.
Siden jeg var barn har jeg haft nemt ved at mærke hvordan mennesker havde det og haft evnen til at sanse ind i energiens verden.
Jeg har altid mærket et kærligt nærvær fra den spirituelle verden.

Jeg har arbejdet med terapi, healing og personlig udvikling i mere end 30 år.
I 91 tog jeg min første healingsuddannelse. Siden da har jeg taget uddannelser, gået i egenterapi, fået erfaringer, tilegnet mig redskaber og lært inden for området der vedrører selvudvikling, traumefrigørelse og healing af mennesket.
Fra 2007 år har jeg arbejdet professionelt med healing og støttet mennesker i indre forvandling.

Vores verden og menneskers kultur interesserer mig og jeg har rejst i mange forskellige lande. Der har jeg nydt at være i naturen og studeret folkeslagenes forskellige levevis, politik, historie og traditioner.
Det har blandt andet været i Sibirien, Mongoliet, Kina, Tibet, Indien og lande i Syd, Mellem og Nordamerka.
Kultur, sociologi, masseformation, religion, spiritualitet, meditation, oprindelige helbredelsesmetoder, energiarbejde og shamanisme har her haft min store interesse.

Jeg er opmærksomt interesseret i menneskehedens udvikling og ønsker at den må være præget af kærlighed, harmoni og en konstruktiv udvikling som er til alles bedste.

Mange af de problemer og lidelser enkeltindividet, familier, folkeslag, – ja, hele menneskeheden står i skyldes efter min opfattelse traumatisering, kodninger og mønstre som gentages ubevidst.

Traumatisering er når en overlevelsesmekanisme fryser sig fast i systemets forskellige lag og bliver en del af vores personlighedsstruktur. Det tager energi, giver smerte og forstyrrer vores evne til at navigere i livet og leve i kærlighed og frihed. Derfor må der en forløsning og frigørelse til så mennesket kan komme tilbage til dets naturlig sundhed, at være nærværende i dets sande indre lys, fred, kærlighed og styrke. Det er fundamentet for et lykkeligt og positivt skabende liv.

Jeg elsker at arbejde med healing.
I et kærligt nærvær sidder jeg hos klienten, holder rammerne for den hjælp og healingsenergi som kanaliseres fra den åndelige verden og støtter i at forløse traumer, kodninger, stress og blokeringer så energisystemet kan harmoniseres og livsenergien kan strømme frit igen.
Samtidig med denne frigørelsesproces oplever jeg at klienten går dybere, regenereres, styrkes og hviler i en behagelig tilstand af fred og kærlighed. – Det er smukt og gør mig glad at bevidne.

Mit menneske- og sundhedssyn er holistisk og jeg tror på at de positive skridt mod sundhed og trivsel bedst sker ved at tage flere faktorer i betragtning samtidig.

Livet byder både på lys og glæde, men også tilstande og følelser som vi kan opleve som smertefulde og ubehagelige. Vi mennesker kan heldigvis klare de fleste udfordringer i vores liv og personlige udvikling selv.
Dog ser jeg, og det gælder for os alle sammen, at vi indimellem har gavn af at modtage støtte af et andet menneske i processen.
Det vil være en glæde for mig at støtte dig i at bringe din krop og dit sind i harmoni, slippe det du ikke har behov for længere og i at vælge at være det lys som du er i dit inderste.